Hva kjennetegner en god lærer?

 

bilde0341

Det er overskriften på min oppgave som jeg skal skrive på den kommende uka. Hva mener «folk flest?»

Reklame

21 kommentar to “Hva kjennetegner en god lærer?”

 1. Ann Kristin Says:

  hei Annki! veit ikj om du huska meg, tideligare elev på Sygna :p Må berre få svare! eg e så opptatt av nettopp det her!

  En god lærer e en som imøtekomme elvane, men som likevel stille strenge krav. Det kan læreren gjør gjennom at han veit godt ka han vil at elevane skal lære, men lar elevane være med å bestemme korleis, ikj alt, men nåke skal gjerast. Da e det og masse lettare å være elev, viss man faktisk forstår ka det e man skal lære.

  Å så e det supervitkig at en lærer ser ut som han elska det den skal lære elevane :p Men ikj så masse at den ikj klare å formidle det såklart..

  hehe, lykke til. Veit ikj kor masse hjelp detta va, men eg syns veffal det e viktig!

  Klem og kos og suss og nuss.Håpa det går bra med deg!

 2. Eyvind Says:

  En laerer er en person som har tro paa den han/hun underviser om.
  Samtidig maa man vaere aapen for at alle ikke forstaar det man selv forstaar, og villig til aa hoere paa elever som strever med faget.

 3. John M Says:

  Å være lærer handler om den umulige oppgaven i det å finne seg selv i rollen som formidler i symbiosen (eller symtriose, siden jeg peker på tre element her) mellom a) – eleven, b) – fag og c) – didaktikk.

  Å være en GOD lærer handler om den perfekte balanseringen av de overnevnte element.

 4. Annki Says:

  Ann Kristin: Selvfølgelig husker jeg deg! 🙂 Dere var en fin Balestrand-gjeng! Takk for god respons!

  Eyvind: Være interessert i det man underviser i – og ha forståelse for at ikke alle syns det er like spennende..? Enig1

  John Martin: Mulig jeg siterer deg på dette, men eleven – da tenker du elevforutsetning? Motivasjon, førkunnskap, styrke/svakhet osv.?

 5. John M Says:

  Tror nok man kan si alt som ligger i relasjonen til eleven. Det som ligger innenfor min rekkevidde. Elevens forutsetninger har noe å si for undervisningen, men har ikke nødvendigvis noe å si for om jeg er en god lærer eller ikke.

  Når du spør hva som gjør en god lærer vil alt fokus ligge der. Lærerens relasjon til eleven, lærerens relasjon til faget sitt og lærerens relasjon til didaktikk

  En god lærer har en god relasjon til elevene sine, slik at han/hun kommuniserer godt, kjenner elevenes nivå osv

  Med god relasjon til fag tenker jeg på en lærer som kan stoffet sitt. Man kan kreve at en god lærer skal kunne stoffet sitt, om man har glød og brenner for faget sitt kommer det på toppen av faglig dyktighet.

  Jeg sier vel egentlig ikke noe annet enn det AK sier i første innlegg her. En god lærer «imøtekommer elevene» – det er det ikke mulig å gjøre om man ikke kjenner elevene. «Stiller strenge krav» handler til en viss grad om didaktikk og «vet godt hva elevene skal lære» handler om læreren sin relasjon til fag. I tillegg sies det noe om glød («superviktig at en lærer ser ut som han elska det»), noe som ikke inngår i min modell. Tror som sagt at dette ikke er avgjørende for å være god lærer, men om man skal være en fantastisk god lærer tror jeg at glød er nødvendig.

  Det finnes sikkert bedre kilder enn meg på dette. Finn en eller annen ped. forsker som sier det samme. (en eller annen som jeg har stjålet mine utsagn fra!) Var innom dette på et kurs for en stund siden, om den elevfokuserte læreren og den fagorienterte læreren. To grøfter man kan gå i. Relasjonen til disse to er like viktige. Har også hatt noen kurs i helga hvor vi kom inn på dette. I tillegg til å kjenne eleven og faget er didaktikk viktig.

 6. Tøffen Says:

  En god lærer er en person som først og fremst setter krav til eleven. En god lærer er selvfølgelig inspirerende og faglig dyktig, men dette trenger ikke være en forutsetning. En viktig egenskap er selvfølgelig evnen til å vurdere om han/hun yter lite eller mye og hele tiden strebe etter å få den enkelte eleven til å yte mest mulig.

 7. John M Says:

  Tror også at en god lærer setter krav til elevene, men det er umulig å sette krav til elevene uten å kjenne dem først. OG ikke minst, noe som man har alt for lite fokus på i Norge, man kan ikke sette krav til elevene hvis man ikke er faglig dyktig. Det som kreves av eleven må være fundert i hva man vet om eleven og hva man kan om faget.

  Norge er et land hvor man i for stor grad er elevfokusert, slik at faglighet ikke får den oppmerksomheten den burde fått.

  Setningen: «En god lærer er selvfølgelig inspirerende og faglig dyktig, men dette trenger ikke være en forutsetning.» er en selvmotsigelse. Hvis det er slik at en god lærer «selvfølgelig» er «inspirerende og faglig dyktig» må jo det følgelig være en forutsetning for å være en god lærer.

 8. Helene Rauan Says:

  Nesten sånn at jeg ikke tør å legge inn noe her i fare for å bli rettet på:) Det er Thomas Nordal og jeg som er venner: Relasjoner!! Se og bli sett. Et godt læringsmiljø bør jo være et mål for en god lærer. Legge til rette, planlegge, studere og be for elevene:) Den siste funker for meg. Vi lærte ikke akkurat det på lærerskolen, men noen tips fanger man opp underveis

 9. Tøffen Says:

  For å sette gode og rimelige krav til elevene forutsetter det selvfølgelig et visst kjennskap til den enkelte eleven. Jeg tror at vi kan få flinke elever ut av skolen uten at det er helt og holdent opp til lærerens inspirerende taler eller faglige dyktighet. Forutsetningen er at læreren har bestått minimumskravet for å jobbe som lærer.

  Grunnen til at jeg sier dette er at det er elevene som helt og holdent skal lære. Noe av det viktigst vi lærer på skolen er å lære å lære. Ingen elever kan forvente å få et multimediashow servert til enhver skoletime. Jeg tror at mange mennesker i dag er gode lærere uten talegaver eller særegen interesse for faget utenom det vanlige. De ser elevene, vurderer jobben den enkelte eleven gjør, innsatsen de legger inn i skolearbeidet og gir tydelig tilbakemelding; dette er bra, dette kan gjøres bedre. De stiller KRAV til elevene.

  En god lærer er selvfølgelig inspirerende og faglig dyktig, et menneske av ypperste kvalitet på alle livets områder, men dette trenger ikke være en forutsetning. Forutsetning for hva? Jo, til å få elevene til å yte mest mulig. Dette er ingen motsigelse slik jeg ser det.

  Det som igjen kanskje blir et debatt-tema her er hva en faglig dyktig og inspirerende lærer er?
  Har alle gode matematikk lærere en master i matematikk? Har alle gode matte-lærere en inspirerende tale på lur?

  Etter hvert som eleven når de høyere utdanningsinstitusjoner har de nok det, men jeg tror at det ikke er en forutsetning for å være en god matte-lærer at man kan utlede og bevise flest mulige matematiske formler. En god lærer gir den enkelte eleven konstruktiv tilbakemelding.

 10. Mamma Says:

  Hei på deg!
  Her er det så mange gode råd at jeg har vel ikke mye å bidra med, men det er viktig å holde ro i klassen og selvfølgelig være godt forbredt. Og hvis du trives med undervisningen, så skjønner nok elevene det. Og så er det jo læreren som er sjefen i klasserommet da….
  Lykke til med oppgaven
  Mamma

 11. John M Says:

  Må bare kommentere noen utsagn her:

  1)
  «Jeg tror at vi kan få flinke elever ut av skolen uten at det er helt og holdent opp til lærerens inspirerende taler eller faglige dyktighet.»

  Dette er nok helt riktig, de flinkeste elevene vil alltid være flinke. Uansett hvor katastrofalt dårlig skolen har vært vil nok en del flinke klare seg. De middels og svake elevene derimot vil nok lide under en faglig svak lærer. Dessuten handlet spørsmålet om hva en god lærer var, altså vil mitt svar være lærersentrert. Hadde spørsmålet vært «hvordan få flinke elever» ville svaret mitt inneholdt andre element.

  2)
  «Forutsetningen er at læreren har bestått minimumskravet for å jobbe som lærer.»

  Dette er jeg totalt uenig i. For å komme inn på lærerhøyskolene kreves det minimum 3 i matematikk og norsk. I og med at lærerhøyskoler tar inn alle studenter de kan få vil kullene der i snitt ha en ganske lav kunnskap i norsk og matematikk. Kravet for å bestå en eksamen i andre enden (i utgangen av lærerstudiet) er heller ikke noe videre. Jeg har tatt både eksamen i norsk på lærerhøyskolen og for eksempel eksamen i nordisk ved universitetet. Forskjellen er himmelvid. Ditt utsagn er i tråd med et klassisk norsk skoleperspektiv. Så lenge elevene trives og har det bra er det ikke (kan det virke som) så nøye hva de lærer. Det blir i stor grad lagt vekt på elevenes indivdualitet og læreren er en veileder. Men læreren er også i aller høyeste grad en formidler. En formidler av hva? Av fag selvfølgelig.

  3)
  Og så, unødvendig, ja, men jeg må si et par ord til om dette:
  «En god lærer er selvfølgelig inspirerende og faglig dyktig, et menneske av ypperste kvalitet på alle livets områder, men dette trenger ikke være en forutsetning. Forutsetning for hva? Jo, til å få elevene til å yte mest mulig. Dette er ingen motsigelse slik jeg ser det.»

  Ved å bruke ordet «selvfølgelig» har du slått fast at dette er en selvfølge eller en forutsetning. Det som står her er: «En forutstening for å være en god lærer er at denne er inspirerende og faglig dyktig, men dette er ikke en forutsetning.» Med andre ord en selvmotsigende setning.

  Hvis man tar fortsettelsen av utsagnet ditt på alvor, skal det da forståes dit hen at elevene vil kunne yte sitt beste uten gode lærere? I så fall bør vi som nasjon spare penger på læreutdanning og bare ansett folk rett fra videregående. Vi kan jo sette som krav at de i det minste har karakteren 3 i norsk og matematikk for å sikre det faglige. Grunnen til at jeg blir noe flåsete her er at jeg føler dette utsagnet som et hån mot faglighet.

  Første innlegget mitt understreker mitt syn, nemlig at en god lærer har en god relasjon til elevene, en god faglig kompetanse og en velfundert didaktikk. Ingen av disse tre kan eller bør nedvurderes hvis vi vil ha gode lærere og en god skole. Den norsk skolen generelt og ditt innlegg her spesielt provserer meg i nedvurderingen av fagligheten.

  Ditt siste utsagn er jeg helt enig i; «En god lærer gir den enkelte elev konstruktiv tilbakemelding.» For å gjøre det må man ha noe å melde, man må kunne sitt fag.

  Jeg vet ikke om jeg var særlig konstruktiv i min tilbakemelding her, men ble litt engasjert i dette. Det er et viktig, interessant og kjekt tema å diskutere.

 12. Tøffen Says:

  Temaet var hva som kjennetegner en god lærer. Dette kan slik jeg ser det ikke diskuteres utelukkende uten å ta i hensyn elevene.
  Påstand: En lærer er ikke en god lærer for sin egen del.

  Hva gjelder faglig dyktighet tror jeg at man kommer langt med å ha genuin interesse for faget og i elevene. Jeg har selv hatt mange faglig veldig sterke lærere. Har det ført til at jeg har blitt en bedre elev? Jeg tror ikke jeg kan svare utelukkende ja til det spørsmålet.

  Jeg er personlig for en sterk skole med faglig sterke lærere. Ingen ting er bedre enn det. Jeg prøver IKKE å si at det er uvesentlig med faglig sterke lærere. Men det er ikke til å komme utenom at opp gjennom grunnskolen ikke kreves spesialiserte ferdigheter i et fag som f.eks matematikk. En grunnleggende og god forståelse sammen med gode pedagogiske evner burde være nok til å falle inn under kategorien en god lærer.

 13. annki83 Says:

  John Martin, Tøffen, Mamma og Helene: Takk for gode innspill! 🙂 Kjør på! Mer!

  Andre som vil legge til noe eller trekke fra??

 14. Arnt Steven Says:

  Jeg har erfaring med lærer både på skolen og hjemme, hjelper godt når kåne og mamma er lærer. Så mitt grunnlag for å utale seg er ikke bare erfaring fra skolebenken.

  En god lærer;

  Ho må være nøye med oppgavene sine. Tilrettelegge for alle. Se hver enkelt. (her kommer det med å ikke være glemsk)
  Ho må være omtenksom.
  Ho må være strukturert.
  Ho må være hjelpsom.
  Ho må være tolmodig.
  Ho må kreve.
  Ho må ….
  Listen er utømmelig er ikke så rart når en ser på sin egen kåne som den perfekte lærer;-)

  Lykke til med oppgåva!

 15. Kaare Gunnar Says:

  Etter litt påtrykk så skal jeg og komme med noen meninger. Det er mye bra som er sagt her.
  Mye om dette med faglig dyktighet, det er jo ikke noe særlig tvil om at for å lære noe vekk så må en kunne faget. Det er ikke dermed sagt at en som skal lære vekk matte på barneskolen så må en ha en master.

  Jeg tror at det er mye forbindelser mellom det å være lærer og å være en leder (utover det å ha kontroll på en gjeng gale unger:). En lærer må kunne tilpasse sin undervisning etter det emne/faget som det blir undervist i og målgruppen for undervisningen.
  Alle har forskjellige forutsettinger for hvordan de best kan fungere som lærer. En må derfor prøve seg litt fram og se hva som funker for en selv.
  En av de vanskligste tingene, i alle fall som jeg har opplevd er når en skal lære vekk om emner som en selv synes er kjedlige.

  Ellers så kan en spør hva er det som kjennetegner en dårlig lærer?
  -en lærer som ikke kan det han/hun skal lære vekk
  -som ikke har en plan
  -som ikke tar elevene på alvor
  osv.

 16. Helene Rauan Says:

  Tror du har treffi et område som angår de fleste:) utrolig bra respons på bloggen din denne uka. Spennende å være lærer. Vi er heldige!! I morra er det helg og julebord. snakkes

 17. Annki Says:

  Kaare og Steven: Takk! (Jeg måtte nemlig mase litt på at de skulle skrive..)
  Helene: God helg – julebord med Berg skole?

  God helg!

 18. Helene Rauan Says:

  Hei igjen! Ja, julebord med Berg skole. Vittig! Jo, et par som drakk et par glass for mye:) Alltid spennende. Go’ lørdag

 19. Annki Says:

  Etter vår avslutningsfest med PPU – så kan jeg melde at lærerstudenter heller ikke er helt tamme.. 🙂

 20. Håkon Says:

  Sett deg ned i en time Audun Raen, notér alt han gjør og lever det inn. Da skal du ha en god oppgave!

 21. Annki Says:

  Håkon: Alt han gjør? Måten læreren møter elever på? Snakker med/til elevene, eller hvordan han legger opp undervisningen? Spennende å høre!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: